<<Əsas səhifəyə qayıt

Dağıdılmış yaşayış məntəqələri, obyektlər, zəbt olunmuş əkin meşə sahələri

Sayı (həcmi, ölçüsü)

 Dəymiş  ziyanın həcmi (ABŞ,  $)

Qeyd

1

Şəhər

1 ədəd(7,4 min nəfər)

---

---

2

Kəndlər qəsəbə

90 ədəd (44,4 min nəfər)

---

---

3

Yaşayış evləri

13000

Ədəd/1100 min kv.m

220,0

4

Təhsil müəssisələri (orta məktəb, texnikom, TPM, uşaq bağçaları, musiqi məktəbləri, ali məktəblər s.)

91 ədəd/14500

90,0

---

5

İctimai binalar

---

161,3

---

6

Səhiyyə obyektləri

77 ədəd/510 çarpayı

60,0

---

7

Mədəniyyət obyektləri

149 ədəd

75,3

---

8

Sənaye obyektləri

8  ədəd

68,4

---

9

Kənd təsərrüfatı obyektləri

44 ədəd

151,0

---

10

Tarixi-dini abidələr

134 ədəd

12,0

---

11

Avtomobil yolları(Res. Əhəmiy-i)

30 km

20,0

---

12

Körpülər

56 ədəd

4,0

---

13

Su kəmərləri (artezian quyuları)

60 km/142 ədəd

19,0

---

14

Elektrik xətləri (elektrik avadanlığı )

281 km /1460 ədəd/61870 kv

18,0

---

15

Meşə sahələri

4480 ha

15,1

---

16

Fərdi əmlak (mənzil –məişət əşyaları)

---

171,9

---

17

Əkin otlaq sahələri

58568 ha

15,0

---

18

Nəqliyyat vasitələri, maşın –mexanizmiləri, avadanlıqlar (şəxsi-ictimai) 

---

166,0

---

19

Mal-qara (iribuynuzlu)

2023 baş

1,0

---

20

Qoyun-keçi (davarlar )

5583

1,8

---

21

Meyvə ağacları (şəxsi-ictimai)

1077 ha/99 ha

14,0

---

22

Tikinti müəssisələri

11 ədəd

37,0

23

Mühəndis infrastrukturları (kəndarası yolları, suvarma şəbəkələri, nasos qurğuları, kəhriz, qaz kəmərləri s.)

---

72,0

---

Cəmi dəymiş ziyan (mln. ABŞ dolları ilə)

1392,8Azərbaycan-Bakı   2003                     

avazov@yahoo.com  &  bsebuhi@yahoo.com  

www.cebrayil.20m.com