* Cəbrayılın tarixi     
       * Kənd təsərrüfatı
      * Mədəniyyət abidələri

        * Statistik məlumatlar
        
   <#>  Itkin düşənlər
        
<#>  Milli qəhrəmanları
      
  <#> Dəymiş ziyan barədə
             (təxmini məlumat
)
          
<#> Rayonun yetişdirdiyi
            
görkəmli şəxslər
      * Təbiəti
        * Şəkillər
        * İdman
        * Yaradıcılar


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Cəbrayıl rayonunun yetişdirdiyi görkəmli elm mədəniyyət xadimləri

Akademiklər .

1.  Mehdizadə Mehdi Məmməd  -  SSRİ  Pedoqoji Elmlər Akademiyasının akademiki.

    2.   Hüseynov Əşrəf İskəndər       - Azərbaycan SSRİ  Elmlər Akademiyasının akademiki.

Azərbaycan  Respublikası Milli  Elmlər Akademiyasının

 müxbir üzvləri.

 1.  Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu            - elmlər doktoru, professor.

2.  Həsənov Arif Həsən oğlu               - elmlər doktoru, professor.

 3. Quliyev Novruz Məmməd oğlu     - elmlər doktoru, professor.

 Azərbaycan xalq yazıçısı.

                  1.  Əhmədov Sabir Məmməd oğlu     

Tanınmış yazıçı şairlər.

 

 1.  Sərdar Əsəd                        -   şair

 2.  Vaqif Bayatlı Önər             şair    

 3.  İsmayıl İmanzadə               -  şair

 4.  Əziz Musa                            -   şair

 5.  Yasif Nəsirli                         -   yazıçı publisist

 6.  Sabir Süleymanov              -   yazıçı publisist        

 7.  Sərdar Əliyev                       yazıçı publisist        

 8.  Gülhüseyn Kazım               -  şair

 9.  Tahir Kazımov                    -  yazıçı, polkovnik  

10. Əli Rza Xələfli                      - şair publisist

11. Fərzalı Abbasəlioğlu          şair

12. Şövkət Horovlu                  -  şairə

13. Kəmalə Həsənzadə             -  şairə

14. Böyükkişi Heydərli            - şair

15. Məhəmmədəli Mehdixan  - şair

16. Mirzə Mirimli                      - şair

17. Tariyel Abbaslı                   - publisist 

      18. Əlisahib İsrafilzadə            - yazıçı 
               
onlarla digər gənc yazarlar yetişmişdir...

Bakı Azərbaycan @ 2003                WebMasters :  Vüqar Əvəzov &  Səbuhi Bayramov       www.cebrayil.20m.com